Polityka Prywatności i Cookies

Polityka prywatności


Prosimy aby przed rozpoczęciem korzystania z Witryny, zapoznali się Państwo z naszą Polityką Prywatności, która opisuje sposób przetwarzania Państwa danych osobowych. Korzystając z Witryny potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków.

Jeżeli nie akceptują Państwo powyższego, prosimy nie korzystać z Witryny.

FHU Relax Bobula Sp. Jawna z siedzibą w Jaśle przy ul. Lwowskiej 49B dokłada wszelkich starań aby wszystkie dane i informacje zbierane od Państwa były należycie chronione i zabezpieczone.  FHU Relax Bobula Sp. Jawna przed rozpoczęciem zbierania i przetwarzania danych osobowych identyfikuje podstawę prawną do ich przetwarzania, cel, okres ich przetwarzania oraz dokłada wszelkich starań celem poinformowania Państwa o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej i okresie przetwarzania.

Firma FHU Relax Bobula Sp. Jawna w ten sposób realizuje wymagany przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO) obowiązek informacyjny. W związku z tym Państwa dane przetwarzamy:

 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody, (Art. 6 ust. 1 lit a).
 • celem zawarcia i realizacji umowy gdyż są niezbędne do jej realizacji (Art. 6 ust. 1 lit b),

Administratorem Państwa danych jest:

F.H.U. RelaxBobula Sp. Jawna

ul. Lwowska 49B

38-200 Jasło

Szczegółowych informacji udzielamy poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres: biuro@relax-meble.pl.

Państwa dane osobowe zgromadzone przez administratora mogą być udostępnione:

 • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • innym osobom i podmiotom – w przypadkach gdy realizacja usługi tego wymaga,
 • innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.

FHU Relax Bobula Sp. Jawna jako Administrator Państwa danych osobowych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Uniemożliwiamy dostęp do danych osobowych osobom trzecim, ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa poprzez min. przetwarzanie tylko przez osoby upoważnione do ich przetwarzania. Administrator zapobiega utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

UŻYTKOWNIKOM SERWISU, KLIENTOM PRZYSŁUGUJE PRAWO:

 • do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • dokonywania uzupełnienia,
 • dokonywania korekt oraz aktualizacji treści,
 • dostępu do danych osobowych,
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, jeżeli dane okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
 • do ograniczenia przetwarzania,
 • do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 • do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.
 • prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak to jest niezbędne w celu, w jakim je uzyskaliśmy, oraz w innych dozwolonych celach związanych z nim (np. jeżeli będzie to niezbędne w celu obrony roszczeń).

Jeżeli dane są wykorzystywane w dwóch celach, przechowamy je tak długo, dopóki nie ustanie ostatni cel, dla którego są przechowywane; natomiast zaprzestaniemy ich przetwarzania w celu trwającym krócej z chwilą jego ustania.

F.H.U. RelaxBobula Sp. Jawna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany będą publikowane na niniejszej stronie.

Oferta promocyjna

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.